Utbildningarnas historia: 

Bragi har varit verksam som utvecklare av verksamheter och utbildare av behandlingspersonal sedan 1987. Han handledde och utbildade personal vid Tjärnans behandlingshem Hedemora 1987-1988. Startade upp och utbildade personalen vid Avdelning 65 Falu lasarett åren 1992-1997.

Bragi har utbildat om missbruksbehandling inom skolor och olika social och behandlingsverksamheter i Sörmland och Dalarna från 1987. Åren 1997 - 1998 startade vår första behandlingsassistentutbildning i Säter i Dalarna. 1998 -2000 genomfördes tre stycken 60 veckors utbildningar i Humanistiskt Behandlingsarbete i samarbete med Kristinegymnasiet i Falun på uppdrag av Kunskapslyftet i Falun och Borlänge.

År 2000 inledde vi samarbetet med Vansbro lärcentrum. Från början arbetade vi inom Kunskapslyftets ramar. Senare genomförde vi flera behandlingsassistentutbildningar/ kriminalvårdsutbildningar på uppdrag av arbetsförmedlingar i Gnesta, Strängäs, Nyköping och Örebro. Vi startade de första KY utbildningarna i Humanistiskt behandlingsarbete i Södertälje och Falun 2002 och Ungdoms Missbruks och Kriminalvård i Örebro 2004.

Vi har även genomfört en 40 veckors utbildning för behandlingsassistenter i Gävle 2004-2005 i samarbete med Yrkesakademin i Falun på uppdrag av arbetsförmedlingen i Gävle. Vi har under alla dessa år anlitat och samarbetat med många aktörer inom utbildning. Företag, frivilligorganisationer, myndigheter, skolor och privatpersoner. Utbildningarna utvecklas ständigt tack vare alla som varit inblandade, inte minst de studerande.

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.